OVER Pack » Jakość w OVER Pack

Jakość

Jakość to sposób myślenia w OVER Pack.

Profesjonalne podejście do opracowywania i wdrażania nowych receptur, gwarantuje Państwu, że Państwa produkt jest bezpieczny dla zwierząt i ludzi, spełnia wszystkie wewnętrzne normy fizyko-chemiczne oraz jest skuteczny.

Produkty Klientów OVER Pack są opracowywane i wdrażane ściśle według innowacyjnych metodyk używanych w procesach farmaceutycznych i kosmetycznych.

Wymagamy od siebie najwyższego standardu jakości na każdym z etapów współpracy z Państwem. Wysokie wymogi stawiamy również naszym dostawcom. Współpracujemy tylko z kwalifikowanymi i zaufanymi dostawcami, stosujemy bezpieczne surowce najwyższej jakości.

Stawiamy na jakość

01

Każda opracowana przez nas receptura poddawana jest badaniom stabilności i kompatybilności z badanym opakowaniem. Badania stabilności w przyśpieszonych warunkach starzenia pozwalają nam na rzetelne określenie terminu ważności, a dla naszych Klientów są gwarancją jakości zakupionej receptury. Jednak opracowanie receptury to połowa sukcesu. Produkt musi być wytworzony zgodnie z opracowaną technologią i tutaj Dział Badań i Rozwoju współpracuje ściśle z Technologiem na etapie opracowywania technologii, a następnie przenoszenia z laboratorium na skalę przemysłową. Skąd mamy pewność, że cała partia produktu spełnia wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne specyfikacji, jeżeli nie pobieramy i nie badamy wszystkich sztuk produktu? Po pierwsze nadzorujemy jakość każdej partii surowca i produktu, która jest do nas dostarczona, każdego produktu luzem, który jest wytwarzany w firmie. Weryfikujemy całą dokumentację i nadzorujemy dostawców. Wykonujemy szereg analiz fizykochemicznych, takich jak współczynnik załamania światła, badania lepkości, gęstości, pH, zawartości wody, stabilności krótkoterminowej w przyśpieszonych warunkach starzenia, a dodatkowo stawiamy na identyfikację surowców i produktów poprzez badania spektrofotometryczne w podczerwieni. W zakresie badań mikrobiologicznych współpracujemy wyłącznie z akredytowanymi laboratoriami w zakresie określonych metod badań.

02

Jakość w naszej Firmie to sposób myślenia, dlatego idziemy o krok dalej, nie mówimy o kontroli jakości tylko o jej nadzorze. Dlaczego? Ponieważ gwarantujemy, że jakość jest w procesie. I to właśnie każdy proces zachodzący w naszej firmie zapewnia nam zgodność naszych produktów z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach. Dlatego my udoskonalamy przede wszystkim procesy.

03

Zgodnie z takim podejściem, Zarząd OVER Group wprowadził Zintegrowany System Zarządzenia, którego celem jest realizacja misji naszej firmy: satysfakcja, jakość, innowacja. Politykę ZSZ znajdziecie Państwo tutaj. Zapewniamy Państwa, że dzięki naszemu zapleczu laboratoryjnemu, personalnemu i podejściu procesowemu w całej firmie, każdy produkt dostarczany do Państwa jest produktem najwyższej jakości.

04

Łącząc odpowiedzialność indywidualną i wspólną, osiągamy to, co najlepsze. Znaleźliśmy się w gronie 20 000 przedsiębiorstw z ponad 80 krajów z certyfikatem GMP + FSA. Standard ten określa wymagania jakościowe dotyczące bezpieczeństwa pasz, stawiane producentom, przetwórcom, handlowcom oraz organizacjom transportowym, uczestniczącym w łańcuchu żywnościowym. Dla naszych klientów i partnerów oznacza to, że jesteśmy zaufanym dostawcą, a wykorzystywane przez nas surowce są najwyższej jakości, dzięki czemu dostarczane przez nas produkty są bezpieczne zarówno dla ludzi jak i zwierząt. W 2019 roku rozszerzyliśmy zakres certyfikacji i na dzień dzisiejszy możemy pochwalić się posiadaniem certyfikatu GMP+ MI105 GMO Controlled, co za tym idzie – spełniamy również wymogi równoważnie uznawanego certyfikatu VLOG.

Masz pomysł na produkt?